Hem

ÖVERUMS MUSIKKÅR

Överums Bruksoktett medverkar vid Luciafirandet i Överums kyrka Luciadagen 13/12.

 

Oktetten underhåller först genom att spela Jul och Luciamusik från kl 17.30.

 

Därefter medverkar några från Oktetten även i Luciaframförandet.